• Psychologie

    Psychologie

De Kreek-Premiumzorg GGZ

Wanneer psychologische hulp? 

Wij bieden behandeling aan volwassenen (vanaf 18 jaar) en kinderen en jeugd (tot 18 jaar) met psychische problemen, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan stemmingsklachten, angstklachten of onbegrepen lichamelijke klachten.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na verwijzing van uw arts zal er telefonisch een afspraak ingepland worden. In enkele gesprekken gaan wij met u na wat uw klachten en problemen zijn. De gesprekken worden soms aangevuld met psychologisch testonderzoek. Na deze intakefase wordt in overleg besloten welke therapievorm het beste bij uw problemen zal aansluiten. Er wordt met u een behandelplan besproken: dit betreft het doel van de behandeling, de manier waarop dat doel bereikt kan worden en een inschatting van de mogelijke duur van de behandeling. Bij afronding van de behandeling wordt de terugvalpreventie besproken. 

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie en behandeling. Een behandeling kan zich bijvoorbeeld richten op de persoon achter de klacht en het verwerven van inzicht. Andere behandelingen richten zich juist op de klacht zelf of op het leren van vaardigheden. De invulling van de behandeling is onder meer afhankelijk van de aard van uw hulpvraag, klachten, persoonlijkheid en de werkwijze van de behandelaar. De behandeling kan individueel plaatsvinden of met partner en/of andere gezinsleden samen. Soms worden combinaties van therapieën of (ondersteunende) medicatie geadviseerd. 

De meest voorkomende behandelmogelijkheden zijn:
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schematherapie
  • Inzichtgevende psychotherapie
  • EMDR 
  • Steunend-structurerende psychotherapie 
  • E-Health 
  • Lotgenotencontact Mentaal Vitaal 

Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar is een verwijzing van een (huis)arts nodig. De behandelingen bij De Kreek-Premiumzorg GGZ vallen binnen de basisverzekering en worden door alle zorgverzekeraars volledig vergoed. De kosten van uw behandeling worden door De Kreek-Premiumzorg GGZ direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De behandelingen tellen echter wel mee voor het eigen risico van uw zorgverzekering. Wanneer dit nog niet is aangesproken wanneer wij declareren wordt dit door de zorgverzekeraar met u verrekend. 
 
Stacks Image 2066

Contact en aanwezigheid

Ons secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:00 en 13:00 tot 15:00 uur via 0117 - 455244. Mailen kan via:
secretariaat@dekreekpremiumzorg.nl.  
Op dinsdagochtend is een behandelaar aanwezig binnen de ergotherapiepraktijk. Als dit dagdeel niet schikt, dan zijn er ook mogelijkheden voor behandeling op de andere dagen en op andere locaties in Zeeuws-Vlaanderen.
Meer informatie op www.dekreekpremiumzorg.nl  

ADRES

Paramedisch Centrum Beethoven
Beethovenhof 3A
4536 AE Terneuzen

TELEFOON

T 0115-622655

SOCIAL MEDIA

Powered by Webcompact.nl